Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


co_je_svobodna_kultura

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
co_je_svobodna_kultura [11. August 2018(19:09:35)]
Singularis odkaz na další díl
co_je_svobodna_kultura [14. August 2018(20:20:29)] (aktuální)
Singularis oprava překlepu
Řádek 33: Řádek 33:
  
 ===== Svobodný neznamená zdarma ===== ===== Svobodný neznamená zdarma =====
-Velmi rozšířenou polopravdou o~svobodné kultuře je tvrzení, že její díla jsou nabízena zdarma. K~rozšíření této polopravdy přispívá i~skutečnost,​ že pro oba významy ("​svobodný"​ a~"​zdarma"​) se v~angličtině používá stejné slovo "​free"​. Poskytování zdarma ale platí jen pro ta nejvýznamnější a~nejrozšířenější díla (jako Wikipedie či Linux), ve skutečnosti se i~ve svobodné kultuře všelijak platí, např. za dodání díla na fyzickém nosiči, za poskynutní ​zvláštních podmínek či záruk, za [[wpcs>​Model_release|model release]], za úpravu díla na míru, za související informace (zvlášť právní), za předvedení díla (např. koncert), někdy dokonce i~za prvotní přístup k~dílu. Pro svobodnou kulturu je totiž klíčovým prvkem odstranění restrikcí užívání,​ úprav a~šíření děl a~eliminace jakýchkoliv výhradních práv; dostupnost zdarma není ve svobodné kultuře pravidlo, je jen vedlejším důsledkem toho, že se našli lidé, kteří byli ochotní takové dílo zdarma poskytovat. Pokud by si všichni (včetně vás) nechali za přístup k~danému dílu platit, bylo by nutno za něj platit a~nebylo by to nijak proti myšlenkám svobodné kultury.+Velmi rozšířenou polopravdou o~svobodné kultuře je tvrzení, že její díla jsou nabízena zdarma. K~rozšíření této polopravdy přispívá i~skutečnost,​ že pro oba významy ("​svobodný"​ a~"​zdarma"​) se v~angličtině používá stejné slovo "​free"​. Poskytování zdarma ale platí jen pro ta nejvýznamnější a~nejrozšířenější díla (jako Wikipedie či Linux), ve skutečnosti se i~ve svobodné kultuře všelijak platí, např. za dodání díla na fyzickém nosiči, za poskytnutí ​zvláštních podmínek či záruk, za [[wpcs>​Model_release|model release]], za úpravu díla na míru, za související informace (zvlášť právní), za předvedení díla (např. koncert), někdy dokonce i~za prvotní přístup k~dílu. Pro svobodnou kulturu je totiž klíčovým prvkem odstranění restrikcí užívání,​ úprav a~šíření děl a~eliminace jakýchkoliv výhradních práv; dostupnost zdarma není ve svobodné kultuře pravidlo, je jen vedlejším důsledkem toho, že se našli lidé, kteří byli ochotní takové dílo zdarma poskytovat. Pokud by si všichni (včetně vás) nechali za přístup k~danému dílu platit, bylo by nutno za něj platit a~nebylo by to nijak proti myšlenkám svobodné kultury.
  
 Naopak díla, která jsou jen z~rozhodnutí nositele autorských práv poskytována zdarma (např. různé freewarové programy nebo hudba na "​free"​ verzi Spotify), nemůžete upravit (např. z~nich odstranit reklamy a~přidat tam vlastní), u~elektronických děl si často ani nesmíte uložit kopii, a~když původní poskytovatel přestane dílo poskytovat, už nikdo k~němu nebude mít přístup. Chtěli byste, aby se něco takového stalo třeba vaší nejoblíbenější písni? Ve svobodné kultuře autor může kdykoliv přestat dílo poskytovat, ale kdokoliv jiný ho v~tom pak může nahradit. Naopak díla, která jsou jen z~rozhodnutí nositele autorských práv poskytována zdarma (např. různé freewarové programy nebo hudba na "​free"​ verzi Spotify), nemůžete upravit (např. z~nich odstranit reklamy a~přidat tam vlastní), u~elektronických děl si často ani nesmíte uložit kopii, a~když původní poskytovatel přestane dílo poskytovat, už nikdo k~němu nebude mít přístup. Chtěli byste, aby se něco takového stalo třeba vaší nejoblíbenější písni? Ve svobodné kultuře autor může kdykoliv přestat dílo poskytovat, ale kdokoliv jiný ho v~tom pak může nahradit.
co_je_svobodna_kultura.txt · Poslední úprava: 14. August 2018(20:20:29) autor: Singularis