Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


elfi_rodina

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
elfi_rodina [21. July 2018(13:52:05)]
Singularis přidány metainformace
elfi_rodina [01. October 2018(17:48:44)] (aktuální)
Singularis oprava překlepu
Řádek 18: Řádek 18:
 Laisi Finwen, jak je patrné již z~jejího jména, patří k~obdivovatel<​nowiki>​ům</​nowiki>​((Rád/​a bych napsal/a "​fanouškům",​ ale pro některé lidí má toto slovo pejorativní a~znevažující konotace, proto se mu v~tomto případě raději vyhnu.)) J. R. R. Tolkiena. Nesmírně si váží jeho díla a~s~úctou a~zkušenostmi na něj navazuje. Významně přispěla k~popsání duševního naladění elfů,((Viz její článek [[http://​laisifinwen.wz.cz/​realie/​elfre5.htm|Elf nebo smrtelník?​]])) jejichž zaměření na druhé a~spontánní harmonické vztahy, prosté násilí a~krutosti, mohou být pozitivním příkladem pro lidi, zvlášť v~dnešní době [[wpcs>​Tekutá modernita|tekuté modernity]],​ kdy se mi zdá, že společnost pomalu ztrácí schopnost odlišit dobro od zla a~nelidskou krutost od nevinné zábavy a~lidé jsou čím dál víc dezorientovaní a~neschopní dlouhodobě funkčních vztahů. Laisi Finwen, jak je patrné již z~jejího jména, patří k~obdivovatel<​nowiki>​ům</​nowiki>​((Rád/​a bych napsal/a "​fanouškům",​ ale pro některé lidí má toto slovo pejorativní a~znevažující konotace, proto se mu v~tomto případě raději vyhnu.)) J. R. R. Tolkiena. Nesmírně si váží jeho díla a~s~úctou a~zkušenostmi na něj navazuje. Významně přispěla k~popsání duševního naladění elfů,((Viz její článek [[http://​laisifinwen.wz.cz/​realie/​elfre5.htm|Elf nebo smrtelník?​]])) jejichž zaměření na druhé a~spontánní harmonické vztahy, prosté násilí a~krutosti, mohou být pozitivním příkladem pro lidi, zvlášť v~dnešní době [[wpcs>​Tekutá modernita|tekuté modernity]],​ kdy se mi zdá, že společnost pomalu ztrácí schopnost odlišit dobro od zla a~nelidskou krutost od nevinné zábavy a~lidé jsou čím dál víc dezorientovaní a~neschopní dlouhodobě funkčních vztahů.
  
-V~tenké brožované knize jménem Elfí rodina nám nabízí svůj velice ucelený pohled na problematiku soužití a~komunikace v~rodině. V~každé ze třinácti krátkých kapitol najdeme její myšlenky, názory a~zkušenosti. A~někdy také povzdechy nad tím, jak si lidé svým chováním škodí. Nenajdeme tu však žádné odbočky, úvahy či kritické analýzy, vše působí jako zrálé názory založené na zkušenosti. Každá kapitola je uvozena ilustrativní citací z~některé známější či méně známé ​prace J. R. R. Tolkiena.((Výjimkou je kapitola "​Výchova",​ která je uvozena citací z~[[https://​www.databazeknih.cz/​knihy/​j-r-r-tolkien-zivotopis-65881|Tolkienova oficiálního životopisu]],​ jehož autorem je Humphrey Carpenter.)) Kapitoly postupují od jednodušších témat ke složitějším a~stranou nezůstává ani vztah k~umírajícím.+V~tenké brožované knize jménem Elfí rodina nám nabízí svůj velice ucelený pohled na problematiku soužití a~komunikace v~rodině. V~každé ze třinácti krátkých kapitol najdeme její myšlenky, názory a~zkušenosti. A~někdy také povzdechy nad tím, jak si lidé svým chováním škodí. Nenajdeme tu však žádné odbočky, úvahy či kritické analýzy, vše působí jako zrálé názory založené na zkušenosti. Každá kapitola je uvozena ilustrativní citací z~některé známější či méně známé ​práce ​J. R. R. Tolkiena.((Výjimkou je kapitola "​Výchova",​ která je uvozena citací z~[[https://​www.databazeknih.cz/​knihy/​j-r-r-tolkien-zivotopis-65881|Tolkienova oficiálního životopisu]],​ jehož autorem je Humphrey Carpenter.)) Kapitoly postupují od jednodušších témat ke složitějším a~stranou nezůstává ani vztah k~umírajícím.
  
 Přestože je sazba knihy citelně amatérská (chybí dělení slov, čísla stránek((Chybějící čísla stránek způsobují,​ že se dostupné zdroje ohledně jejich počtu rozcházejí;​ stránky jsem proto pečlivě přepočítal/​a a~uvádím, že kniha má uvnitř obálky přesně 40 listů, tedy 80 stran, z~toho 2~strany na začátku a~2~strany na konci jsou zcela prázdné.)) a~obsah a~jsou použity pouze jednoduché uvozovky), rozhodně není odbytá (je použito zarovnání do bloku a~kapitoly začínají výhradně na lichých stránkách). Kniha se čte příjemně,​ především díky vynikajícímu pravopisu a~milým černobílým ilustracím na koncích některých kapitol, díky nimž text nepůsobí stroze. Zvláštní postavení mezi ilustracemi má složitá grafika kolem nadpisu každé kapitoly a~souvisejícího citátu. O~ní mohu řici, že kdyby se mě někdo zeptal, co na tom obrázku vidím, asi bych odpověděl/​a,​ že [[wpcs>​Rorschachův test|Rorschachův test]]. Ale myslím, že lidem, kteří nemají mysl vycvičenou k~programování,​ se může líbit i~tato složitá ilustrace. Přestože je sazba knihy citelně amatérská (chybí dělení slov, čísla stránek((Chybějící čísla stránek způsobují,​ že se dostupné zdroje ohledně jejich počtu rozcházejí;​ stránky jsem proto pečlivě přepočítal/​a a~uvádím, že kniha má uvnitř obálky přesně 40 listů, tedy 80 stran, z~toho 2~strany na začátku a~2~strany na konci jsou zcela prázdné.)) a~obsah a~jsou použity pouze jednoduché uvozovky), rozhodně není odbytá (je použito zarovnání do bloku a~kapitoly začínají výhradně na lichých stránkách). Kniha se čte příjemně,​ především díky vynikajícímu pravopisu a~milým černobílým ilustracím na koncích některých kapitol, díky nimž text nepůsobí stroze. Zvláštní postavení mezi ilustracemi má složitá grafika kolem nadpisu každé kapitoly a~souvisejícího citátu. O~ní mohu řici, že kdyby se mě někdo zeptal, co na tom obrázku vidím, asi bych odpověděl/​a,​ že [[wpcs>​Rorschachův test|Rorschachův test]]. Ale myslím, že lidem, kteří nemají mysl vycvičenou k~programování,​ se může líbit i~tato složitá ilustrace.
elfi_rodina.txt · Poslední úprava: 01. October 2018(17:48:44) autor: Singularis