Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


singularidin_paradox

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

singularidin_paradox [31. December 2018(13:21:48)] (aktuální)
Singularis vytvořeno
Řádek 1: Řádek 1:
 +====== Singularidin paradox ======
 +> //"​Rychle! Rychle! Dělejte, jak velím! Zabijte mi toho odpadlíka!"//​((TOLKIEN,​ J. R. R. //Pán prstenů III: Návrat krále.// 2.~vyd. Praha: Mladá fronta, 1993. ISBN 80-204-0373-6. Str.~110.))\\ --- J. R. R. Tolkien
 +
 +**Singularidin paradox** spočívá v~tom, že když citujeme výrok fiktivní postavy, podle autorského zákona máme uvést autora daného výroku, což je autor publikace, nikoliv samotná postava. (Fiktivní postava autorem ve smyslu autorského zákona být nemůže.) Přitom:
 +  * Výrok fiktivní postavy (zejména jde-li o antagonistu) může být v zásadním rozporu s přesvědčením autora a~spojování takového výroku s~jeho jménem by v~případě dezinterpretace mohlo poškodit autorovu dobrou pověst. (Nebo si opravdu myslíte, že J. R. R. Tolkien někdy schvaloval zabíjení odpadlíků?​)
 +  * Jde-li o~citaci překladu, autor konkrétní slova, která jsou citována podepsaná jeho jménem, nikdy nenapsal a~ani je nemusel vidět. Konkrétně v~tomto případě jde o~překlad Stanislavy Pošustové pořízený desítky let po Tolkienově smrti. Dědicové autora sice pravděpodobně měli možnost text před vydáním zkontrolovat,​ ale když má váš zrozenec zkontrolovat více než tisícistránkový román v cizím jazyce, je to něco docela jiného, než kdybyste ho vlastní rukou napsali.
 +  * Jde-li o~citaci tvůrčího překladu, do něhož překladatel v~zájmu adaptace do cílové kultury zapojil zcela originální tvůrčí prvky, dostává se tím původní autor do role plagiátora,​ protože jsou pod jeho jménem uváděny věci, které vymyslel někdo jiný. (A~zde je argument, že autor měl možnost je zkontrolovat,​ zcela nesmyslný. Studenti odevzdávající plagiáty jako své diplomové práce také měli možnost je zkontrolovat.)
  
singularidin_paradox.txt · Poslední úprava: 31. December 2018(13:21:48) autor: Singularis