Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


sireni_doslovneho_vynatku

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
sireni_doslovneho_vynatku [26. October 2018(11:28:32)]
Singularis oprava nesrozumitelné formulace
sireni_doslovneho_vynatku [04. November 2018(10:14:08)] (aktuální)
Singularis nová verze s odkazem zpět
Řádek 1: Řádek 1:
 ====== Šíření doslovného výňatku ====== ====== Šíření doslovného výňatku ======
-Pokud vaše použití výňatku ze seriálu Ester Krejčí splňuje zákonné podmínky pro citaci (viz [[https://​www.zakonyprolidi.cz/​cs/​2000-121#​p31|§ 31]] a~[[https://​www.zakonyprolidi.cz/​cs/​2000-121#​p29|§ 29]] autorského zákona), můžete výňatek použít na základě ​zákona (zákonné licencea~licencí CC BY-SA se nemusíte zabývat. To platí zejména u~krátkých citací ​textu k~účelům kritiky či recenze, případně u~ilustračního užití díla při vyučování.+Pokud vaše použití výňatku ze seriálu Ester Krejčí splňuje zákonné podmínky pro citaci (viz [[https://​www.zakonyprolidi.cz/​cs/​2000-121#​p31|§ 31]] a~[[https://​www.zakonyprolidi.cz/​cs/​2000-121#​p29|§ 29]]), můžete výňatek použít na základě zákonné licence a~licencí CC BY-SA se nemusíte zabývat. To platí zejména u~krátkých citací k~účelům kritiky či recenze, případně u~ilustračního užití díla při vyučování.
  
-Jinak takový výňatek rozumně vymezte (pokud ​ho nešíříte zcela samostatně) a~připojte k~němu jeden z~následujících textů:+Jinak takový výňatek rozumně vymezte (pokud ​nevystupuje sám o~sobě) a~připojte k~němu jeden z~následujících textů:
  
 Minimálně:​ Minimálně:​
 <WRAP center round box 80%> <WRAP center round box 80%>
-Výňatek z~"​Ester Krejčí"​ od "​Singularis"​ / CC BY-SA 3.0 CZ+Výňatek z~"​Ester Krejčí"​ od "​Singularis"​ / CC BY-SA 3.0 CZ.
 </​WRAP>​ </​WRAP>​
 Optimálně:​ Optimálně:​
Řádek 12: Řádek 12:
 Toto dílo je doslovný výňatek z~díla "Ester Krejčí"​ jehož autorem je "​Singularis"​ a~podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora-Zachovejte licenci 3.0 Česko <​nowiki>​‹https://​creativecommons.org/​licenses/​by-sa/​3.0/​cz›</​nowiki>​. Toto dílo je doslovný výňatek z~díla "Ester Krejčí"​ jehož autorem je "​Singularis"​ a~podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora-Zachovejte licenci 3.0 Česko <​nowiki>​‹https://​creativecommons.org/​licenses/​by-sa/​3.0/​cz›</​nowiki>​.
 </​WRAP>​ </​WRAP>​
-===== Další informace =====+
 Oficiální PDF ukázky z~Ústředního rozcestníku již obsahují všechny potřebné údaje ve své tiráži (poslední stránka PDF), takže je můžete volně šířit tak, jak jsou. Oficiální PDF ukázky z~Ústředního rozcestníku již obsahují všechny potřebné údaje ve své tiráži (poslední stránka PDF), takže je můžete volně šířit tak, jak jsou.
  
-Při šíření ​doslovného ​výňatku, ať už samostatně nebo jako součásti vašeho díla, je dobré si dát pozor na podmínku "​Žádná další omezení"​. Na výňatek ze seriálu Ester Krejčí použitý na základě licence CC BY-SA nesmí být aplikována taková DRM ochrana nebo takové podmínky použití, které by omezovaly některé ​ivatele ​díla v~použití daného výňatku podle licence. (Použití výňatku však smíte omezit ​např. na základě práva na ochranu osobnosti, práv k~ochranným známkám nebo práva k~vlastním osobním údajům.)+Při šíření ​takového ​výňatku, ať už samostatně nebo jako součásti vašeho díla, je dobré si dát pozor na podmínku "​Žádná další omezení"​. Na výňatek ze seriálu Ester Krejčí použitý na základě licence CC BY-SA nesmí být aplikována taková DRM ochrana nebo takové ​smluvní podmínky či podmínky použití, které by bránily ostatním ​ivatelům ​díla v~použití daného výňatku podle licence. (Použití výňatku však smí být omezeno ​např. na základě práva na ochranu osobnosti, práv k~ochranným známkám nebo práva k~vlastním osobním údajům.) 
 + 
 +---- 
 +Zpět na [[Jak správně navazovat na seriál Ester Krejčí]].
  
sireni_doslovneho_vynatku.txt · Poslední úprava: 04. November 2018(10:14:08) autor: Singularis