Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


tvurci_role

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
tvurci_role [11. August 2018(19:10:46)]
Singularis [Závěr] odkaz na další díl
tvurci_role [07. October 2018(10:25:00)] (aktuální)
Singularis změna pojmu "administrátor" na "vedoucí"
Řádek 10: Řádek 10:
 |1.~původce|originator|Koho to původně napadlo?| |1.~původce|originator|Koho to původně napadlo?|
 |2.~přispěvatel|contributor|Kdo to zformoval? Kdo se podílel na finální podobě jednotlivých částí?| |2.~přispěvatel|contributor|Kdo to zformoval? Kdo se podílel na finální podobě jednotlivých částí?|
-|3.~administrátor|administrator|Kdo dílo vymezil? Kdo rozhodl, z~čeho se toto konkrétní dílo bude skládat?|+|3.~vedoucí|supervisor|Kdo dílo vymezil? Kdo rozhodl, z~čeho se toto konkrétní dílo bude skládat?|
 |4.~ručitel|warrantor|Čí pověst utrpí, když nás dílo zklame?| |4.~ručitel|warrantor|Čí pověst utrpí, když nás dílo zklame?|
 |5.~konzument|consumer|Kdo dílo pasivně vnímá konformním způsobem?| |5.~konzument|consumer|Kdo dílo pasivně vnímá konformním způsobem?|
Řádek 42: Řádek 42:
 Vztah přispěvatele a~jeho rozhodnutí s~autorským právem by si zasloužil obsáhlejší pojednání,​ to je však nad rámec této série článků. Vztah přispěvatele a~jeho rozhodnutí s~autorským právem by si zasloužil obsáhlejší pojednání,​ to je však nad rámec této série článků.
  
-===== Administrátor ​=====+===== Vedoucí ​=====
 //Kdo dílo vymezil? Kdo rozhodl, z~čeho se toto konkrétní dílo bude skládat?// //Kdo dílo vymezil? Kdo rozhodl, z~čeho se toto konkrétní dílo bude skládat?//
  
 V~naší kultuře je zvykem ztotožňovat dílo s~jeho mediálním či multimediálním obsahem, a~to (podle kontextu) buď s~veškerým,​ nebo jen s~tím originálním. Toto zjednodušení však dobře funguje jen u~některých děl. Oproti tomu např. remixy, které nepřinášejí žádný nový obsah, nebo díla, která jsou záměrně neoriginální (např. kružnice v~sešitě matematiky),​ mají hodnotu a~význam, které nemůžeme přisoudit jejich samotnému obsahu a~tvůrčím rozhodnutím jejich přispěvatelů,​ jejich hodnota vyplývá např. z~kontextu vzniku, pečlivé adaptace pro konkrétní účel nebo ze skrytých významů, které bylo možno vyjádřit bez vytvoření nového obsahu. A~právě proto, že s~nimi nelze snadno obchodovat, klasická kultura tyto druhy děl utlačuje a~diskredituje. V~naší kultuře je zvykem ztotožňovat dílo s~jeho mediálním či multimediálním obsahem, a~to (podle kontextu) buď s~veškerým,​ nebo jen s~tím originálním. Toto zjednodušení však dobře funguje jen u~některých děl. Oproti tomu např. remixy, které nepřinášejí žádný nový obsah, nebo díla, která jsou záměrně neoriginální (např. kružnice v~sešitě matematiky),​ mají hodnotu a~význam, které nemůžeme přisoudit jejich samotnému obsahu a~tvůrčím rozhodnutím jejich přispěvatelů,​ jejich hodnota vyplývá např. z~kontextu vzniku, pečlivé adaptace pro konkrétní účel nebo ze skrytých významů, které bylo možno vyjádřit bez vytvoření nového obsahu. A~právě proto, že s~nimi nelze snadno obchodovat, klasická kultura tyto druhy děl utlačuje a~diskredituje.
  
-Protože ale svobodná kultura restrikce znovupoužívání mediálního a~multimediálního obsahu v~nových dílech jiných ​administrátorů ​zcela odstraňuje,​ je třeba na díla svobodné kultury nahlížet jinak, spíše jako na schránky na obsah než jako na obsah samotný. Původní pojem "​autorství"​ se tak rozpadá přinejmenším na "​autorství schránky"​ a~"​autorství obsahu ve schránce obsaženém"​. A~právě takovým "​autorem schránky"​ je v~mém pojetí //administrátor ​díla//​. ​Administrátor ​je osoba (případně instituce, výjimečně algoritmus),​ která činí následující rozhodnutí ohledně díla:+Protože ale svobodná kultura restrikce znovupoužívání mediálního a~multimediálního obsahu v~nových dílech jiných ​vedoucích ​zcela odstraňuje,​ je třeba na díla svobodné kultury nahlížet jinak, spíše jako na schránky na obsah než jako na obsah samotný. Původní pojem "​autorství"​ se tak rozpadá přinejmenším na "​autorství schránky"​ a~"​autorství obsahu ve schránce obsaženém"​. A~právě takovým "​autorem schránky"​ je v~mém pojetí //vedoucí ​díla//​. ​Vedoucí ​je osoba (případně instituce, výjimečně algoritmus),​ která činí následující rozhodnutí ohledně díla:
   * Určuje, který obsah do díla patří a~který ne.   * Určuje, který obsah do díla patří a~který ne.
   * Určuje, kdy a~zda vůbec je dílo hotovo.   * Určuje, kdy a~zda vůbec je dílo hotovo.
   * Vybírá pro dílo název či jiné podobné označení. (Nemusí ho ale nutně sám/a vymyslet.)   * Vybírá pro dílo název či jiné podobné označení. (Nemusí ho ale nutně sám/a vymyslet.)
  
-Administrátor ​je něco jako režisér filmu. Je přímo odpovědný za konkrétní podobu konkrétního díla, stanovuje jeho hranice a~závisí na jeho rozhodnutí,​ který mediální či multimediální obsah je daným dílem. Zatímco u~filmu zastává roli administrátora ​téměř výhradně režisér, u~knihy tuto roli typicky sdílí spisovatel s~redaktorem nakladatelství.+Vedoucí ​je něco jako režisér filmu nebo šéfredaktor časopisu. Je přímo odpovědná za konkrétní podobu konkrétního díla, stanovuje jeho hranice a~závisí na jejím ​rozhodnutí,​ který mediální či multimediální obsah je daným dílem. Zatímco u~filmu zastává roli vedoucí ​téměř výhradně režisér, u~knihy tuto roli typicky sdílí spisovatel s~redaktorem nakladatelství.
  
-Mezi tvůrčími rozhodnutími přispěvatele a~administrátora ​je ještě jeden zásadní rozdíl -- zatímco když převezmete do svého díla tvůrčí rozhodnutí jiného přispěvatele,​ zůstane přispěvatelem toho rozhodnutí on, když převezmete rozhodnutí ​jiného administrátoraadministrátorem ​výsledného díla jste stále pouze vy!+Mezi tvůrčími rozhodnutími přispěvatele a~vedoucí ​je ještě jeden zásadní rozdíl -- zatímco když převezmete do svého díla tvůrčí rozhodnutí jiného přispěvatele,​ zůstane přispěvatelem toho rozhodnutí on, když převezmete rozhodnutí ​jiné vedoucívedoucí ​výsledného díla jste stále pouze vy!
  
-Ve svobodné kultuře je úloha ​administrátora ​zvlášť důležitá,​ protože jeden autor běžně publikuje vedle sebe díla dokončená,​ určená pro finálního vnímatele, a~nedokončená,​ určená pro další vývojáře. Proto je podstatné, aby právě ​administrátor ​jasně odlišil např. nedodělanou či nepovedenou verzi povídky. Kdyby ji totiž čtenáři považovali za hotovou, mohla by poškodit ​administrátorovu ​pověst. (Mohli by si myslet, že všechny povídky, které spravuje, jsou takové.)+Ve svobodné kultuře je úloha ​vedoucí ​zvlášť důležitá,​ protože jeden autor běžně publikuje vedle sebe díla dokončená,​ určená pro finálního vnímatele, a~nedokončená,​ určená pro další vývojáře. Proto je podstatné, aby právě ​vedoucí ​jasně odlišila např. nedodělanou či nepovedenou verzi povídky. Kdyby ji totiž čtenáři považovali za hotovou, mohla by poškodit pověst ​vedoucí. (Mohli by si myslet, že všechny povídky, které spravuje, jsou takové.)
  
 ===== Ručitel ===== ===== Ručitel =====
Řádek 63: Řádek 63:
 Ručitel je poměrně zanedbáváná tvůrčí role. Je to někdo nebo něco, co dílu propůjčuje svoji pověst (dobrou i~špatnou),​ a~zaručuje tak vnímateli návratnost investice, kterou musí do díla věnovat. Obvykle také slouží k~rozlišení děl žádaných a~zajímavých od... no... těch ostatních. Pokud si pod slovem //​ručitel//​ představíte muže, tak na to zapomeňte. Ručitelem bývá v~praxi všechno možné -- obchodní značka (//​Microsoft//​),​ jméno autora (J.~K.~Rowling),​ vyhledávací algoritmus (na YouTube či Facebooku), recenze na dílo či její autor, vaše známá nebo kamarád (pokud vám dílo doporučil),​ známý motiv na obálce apod. V~krajním případě může být ručitelem i~váš vlastní první dojem. Konkrétní člověk sám o~sobě bývá ručitelem jen zřídka. Ručitel je poměrně zanedbáváná tvůrčí role. Je to někdo nebo něco, co dílu propůjčuje svoji pověst (dobrou i~špatnou),​ a~zaručuje tak vnímateli návratnost investice, kterou musí do díla věnovat. Obvykle také slouží k~rozlišení děl žádaných a~zajímavých od... no... těch ostatních. Pokud si pod slovem //​ručitel//​ představíte muže, tak na to zapomeňte. Ručitelem bývá v~praxi všechno možné -- obchodní značka (//​Microsoft//​),​ jméno autora (J.~K.~Rowling),​ vyhledávací algoritmus (na YouTube či Facebooku), recenze na dílo či její autor, vaše známá nebo kamarád (pokud vám dílo doporučil),​ známý motiv na obálce apod. V~krajním případě může být ručitelem i~váš vlastní první dojem. Konkrétní člověk sám o~sobě bývá ručitelem jen zřídka.
  
-Aby byl vnímatel ochotný dílu dobrovolně věnovat pozornost (tzn. víc pozornosti než průměrnému reklamnímu banneru na webové stránce), potřebuje dílo ručitele. Pokud ho nemá, jeho administrátor ​se nemůže divit, když se k~němu pak potenciální vnímatelé chovají přezíravě jako k~tomu reklamnímu banneru, přestože je napsané kvalitně a~poutavě jako bestseller a~nabízeno zdarma, případně pod velmi výhodnou licencí. Zatímco ​administrátorem ​díla se může stát takřka kdokoliv, jeho ručitelem se může stát pouze někdo nebo něco široce známého, tedy někdo/​něco,​ co již má ve společnosti výraznou dobrou či špatnou pověst. A~dobrou pověst si ručitel může uchovat jen tím, že bude doporučovat jen díla, se kterými budou jejich vnímatelé a~uživatelé opravdu spokojeni. Většina vnímatelů chce číst téměř výhradně díla, která pro ně budou zajímavá a~kvalitní,​ a~zajistit to je právě úlohou ručitele.+Aby byl vnímatel ochotný dílu dobrovolně věnovat pozornost (tzn. víc pozornosti než průměrnému reklamnímu banneru na webové stránce), potřebuje dílo ručitele. Pokud ho nemá, jeho vedoucí ​se nemůže divit, když se k~němu pak potenciální vnímatelé chovají přezíravě jako k~tomu reklamnímu banneru, přestože je napsané kvalitně a~poutavě jako bestseller a~nabízeno zdarma, případně pod velmi výhodnou licencí. Zatímco ​vedoucí ​díla se může stát takřka kdokoliv, jeho ručitelem se může stát pouze někdo nebo něco široce známého, tedy někdo/​něco,​ co již má ve společnosti výraznou dobrou či špatnou pověst. A~dobrou pověst si ručitel může uchovat jen tím, že bude doporučovat jen díla, se kterými budou jejich vnímatelé a~uživatelé opravdu spokojeni. Většina vnímatelů chce číst téměř výhradně díla, která pro ně budou zajímavá a~kvalitní,​ a~zajistit to je právě úlohou ručitele.
  
 Význam ručitele pro konkrétní dílo závisí na jeho druhu a~dostupnosti. Nejméně potřebují ručitele online dostupné obrázky, protože ty vidoucí čtenář dokáže poměrně kvalitně ohodnotit i~letmým pohledem a~za přístup k~nim nemusí platit. Naopak tlustý román v~knihkupectví potřebuje ručitele velmi značně, protože aby ho čtenář dokázal správně posoudit, musel by nejprve strávit stovky, možná i~tisíce hodin jeho čtením. Podobně důležitá je role ručitele i~pro film. Význam ručitele pro konkrétní dílo závisí na jeho druhu a~dostupnosti. Nejméně potřebují ručitele online dostupné obrázky, protože ty vidoucí čtenář dokáže poměrně kvalitně ohodnotit i~letmým pohledem a~za přístup k~nim nemusí platit. Naopak tlustý román v~knihkupectví potřebuje ručitele velmi značně, protože aby ho čtenář dokázal správně posoudit, musel by nejprve strávit stovky, možná i~tisíce hodin jeho čtením. Podobně důležitá je role ručitele i~pro film.
Řádek 87: Řádek 87:
 ===== Závěr ===== ===== Závěr =====
  
-V~druhém článku ze série [[Úvod do svobodné kultury]] jsem navrhl/a soubor šesti termínů, kterými navrhuji nahradit pojem //autor// při označování jednotlivých tvůrčích rolí ve vztahu k~určitému dílu. První tři role (původce, přispěvatel, ​administrátor) jsou objektivně spjaty s~dílem, zatímco zbylé tři (ručitel, konzument, přizpůsobitel) jsou vztaženy spíše k~vnímateli,​ a~tedy je můžeme nazvat "​subjektivní"​.+V~druhém článku ze série [[Úvod do svobodné kultury]] jsem navrhl/a soubor šesti termínů, kterými navrhuji nahradit pojem //autor// při označování jednotlivých tvůrčích rolí ve vztahu k~určitému dílu. První tři role (původce, přispěvatel, ​vedoucí) jsou objektivně spjaty s~dílem, zatímco zbylé tři (ručitel, konzument, přizpůsobitel) jsou vztaženy spíše k~vnímateli,​ a~tedy je můžeme nazvat "​subjektivní"​.
  
 V~[[Motivace a demotivace|dalším dílu]] této série mám v plánu analyzovat motivace příslušníků objektivních tvůrčích rolí k~jejich činnosti, význam finanční motivace a~honoráře. V~[[Motivace a demotivace|dalším dílu]] této série mám v plánu analyzovat motivace příslušníků objektivních tvůrčích rolí k~jejich činnosti, význam finanční motivace a~honoráře.
tvurci_role.txt · Poslední úprava: 07. October 2018(10:25:00) autor: Singularis