Ústřední rozcestník seriálu Ester Krejčí

O seriálu Ester Krejčí

Každý je odlišný, bez ohledu na pohlaví. Ester Krejčí a její spolužáci spolu vycházeli, aniž to museli skrývat.
„[...] krásné aspekty života, přírody, společnosti, osamění, lidské psychiky a veřejné dopravy, které dávají člověku psychickou sílu a smysl i v prostředí tak sterilním, jako je školní třída.“ (z předmluvy knižního vydání)

O seriálu

V seriálu Ester Krejčí můžete poznat skupinu spolužáků v Eichlerské dopravně demokratické republice (EDDR), malém středoevropském městském státě mimo Evropskou unii. Tématem seriálu je školní život „odlišného“ studenta, doplněný o psychologickou rovinu a pečlivě vykreslené odlišné politické, kulturní a jazykové prostředí.

(Ve školním roce 2010/2011, kdy se většina děje odehrála, byl v EDDR např. zakázán individuální automobilismus a společnost byla politicky vedena k bezgenderovému ideálu.) Kromě hlavního tématu seriálu má každá epizoda svoje vlastní, vedlejší témata, např. mladí intelektuálové, Aspergerův syndrom, příroda versus konzumní společnost, reklama, odmítnutá láska, schizofrenie či maturita.

Cílovou skupinou seriálu jsou mladé inteligentní osoby se zájmem o svět v sobě i kolem sebe, jimž nevadí pro požitek ze čtení přemýšlet. Díky formátu scénářů určených ke čtení (na rozdíl od běžných scénářů určených k natáčení) se tato kniha hodí i pro ty, kterým dělá potíže souvislé čtení, a díky formální struktuře scénářů a grafice obálky jistě potěší i lidi s mírnými autistickými sklony.

Epizody nejsou napínavé, ale jsou plné zajímavých paradoxů, které spolu s politickými a kulturními od­liš­nostmi pod­něcují k zamyšlení a někdy i pobaví. Zatímco v první sérii je pozornost seriálu zacílena na vnější projevy vnitřních světů různých individualit v respek­tu­jí­cím pro­středí, epizody druhé série se zaměřují na jejich kontakt s vybranými fenomény společnosti a objektivního světa.

K seriálu patří také 200 stran dodatků a rejstříku v sa­mo­stat­ném svazku, které stručně (ale místy do detailů) popisují kulturní a historické pozadí epizod.

(skrýt podrobnosti)

O dodatcích

Dodatky k seriálu Ester Krejčí, které objasňují kulturní, historické a politické pozadí epizod a reálie Eichlerské dopravně demokratické republiky (EDDR). (...)

(číst víc)

Klíčová slova: veřejná do­prava, gymná­zium, gender, genderová lin­gvisti­ka, přá­tel­ství, Asper­gerův syn­drom, post­moderna, spo­leč­nost, krása, scénáře.

Může zaujmout běžného čtenáře

 • individuality spolužáků a jejich vztahy (každý je jiný)
 • Ester Krejčí (inteligentní, introvertní, pesimistická)
 • dopravní demokracie (doprava bez soukromých vozidel)
 • Horká brambora (upoutávky na bulvárně naučný školní časopis)
 • ilustrace a obálka
 • hudba: Ke každé epizodě je na konci scénáře navržena známá píseň k jejím závěrečným titulkům. Tuto píseň si musíte pustit sami, ale v dnešní „době internetu“ to není problém.
 • „Strana přátel elfů“ (v epizodě Vánoční agitace a dodatku K)

Nenazývejte prosím obyvatele EDDR rasou a jejich zemi světem! Vám by se také nelíbilo, kdyby někdo mluvil o „rase Čechů a světě České republiky“.

Může zaujmout intelektuálně zaměřeného čtenáře

 • odhalování genderových stereotypů (zejména v jazyce)
 • intelektuálně náročnější čtení
 • témata 2. série (např. vzpomínkový optimismus, Aspergerův syndrom, oplzlé zírání, reklama, schizofrenie, mladí intelektuálové, rozchod, životní milníky)
 • naznačené souvislosti (Velké množství souvislostí či dalších témat k prozkoumání je jen naznačeno, např. deprivanti či sociální anomie. Podrobnosti k těmto tématům je možno dohledat v odkazované literatuře či na Wikipedii.)
 • eichlerská čeština (Postavy mluví jazykovou větví češtiny, ve které je gramatický rod oddělen od pohlaví — s poměrně malým dopadem na srozumitelnost. Některé její vlastnosti lze interpretovat jako antitezi k dílu Jany Valdrové.)
 • dodatky (detailně vykreslená kultura, politika a historie)
 • inteligentní humor Ester Krejčí
 • poznámky pod čarou
PROHLÉDNOUT SI UKÁZKY
PŘEČÍST SI RECENZI
KOUPIT/PŮJČIT SI KNIHY

Další výhody