Nastavit obrázek na domovskou stránku

Zadejte jednu až pět adres obrázků (např. https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/2/21/March15.jpg):

Zadané adresy budou uloženy do vašeho prohlížeče jako cookie. Přechodem na jiný prohlížeč nebo smazáním cookies z počítače budou nastavené adresy ztraceny.

Pokud zadáte více adres, bude se zobrazený obrázek střídat, kdykoliv se na stránkách objeví nová aktualizace.

Můžete nastavit i obrázky z vašeho lokálního disku. (Obrázky se ale nenahrávají na žádný server, takže v takovém případě se budou zobrazovat, jen dokud je nesmažete či nepřesunete.)