Linky veřejné hromadné dopravy v EDDR

Následuje přehled železničních, tramvajových, trolejbusovýchautobusových linek veřejné hromadné dopravy v Eichlerské dopravně demokratické republice. Pro velký rozsah je přehled rozdělen na deset samostatných stránek. Protože neznám přesné časy odjezdů, jsou trasy uvedeny ve formě „hodinové šablony jízdního řádu“, z níž lze vyčíst kromě vedení linek i intervaly a proklady linek ve společných úsecích, ne však jízdní doby či konkrétní časy odjezdů.

Vedení linek je platné k 1. 1. 2011. Nemohu vyloučit drobné chyby; pokud je odhalím, opravím je.

Jak číst hodinovou šablonu

A

V levém sloupci jsou uvedeny názvy zastávek na trase, případně trasách linek. Názvy se někdy opakují, zvlášť v případě okružních linek. Za názvem zastávky může být upřesnění: (x) = zastávka je na znamení, (n) = zastávka je v noci na znamení. Pokud tabulka zahrnuje víc variant určité trasy, mohou být některé z nich pro přehlednost vyznačeny lehkým odsazením zastávek příslušných dané variantě.

B

Horní řádek uvádí období, pro která daná část tabulky platí (Pdš = dopravní špička pracovních dnů, Pds = dopravní sedlo pracovních dnů, So = sobota, Ne = neděle či státní svátek, Noc = noc).

C

Druhý řádek uvádí v minutách relativní časy odjezdů jednotlivých spojů vůči sobě v rámci dané hodiny. (Z nich lze vyčíst intervaly a proklady.) Je-li uveden ve špičatých závorkách, např. <12>, jezdí daný spoj pouze jednou za dvě hodiny.

D

V tabulce se pak vyskytují následující hodnoty:

33Číslo linky, pod kterým spoj zastavuje na dané zastávce.
33↑
33↓
Totéž, ale zastávka platí jen v uvedeném směru.
|Spoj zastávku projíždí.
ξSpoj jede jinudy (např. vynechává závlek).
...Spoj pokračuje jinam. Tato značka je uvedena u linek, z jejichž vedení je v tabulce uvedena jen část; celou trasu zpravidla naleznete v jiné tabulce.

Trasu určité linky tedy získáte tak, že vezmete názvy zastávek (z levého sloupce) v řádcích, kde je v některém sloupci tabulky uvedeno číslo dané linky bez šipky opačným směrem.

Přehled linek

   Linky 1, 3, 4, 6
   • 1 PodolíVýchodní Mezihoří
   • 3 okružní Dům hlavní nádraží
   • 4 okružní Dům hlavní nádraží
   • 6 PodolíZápadní Město
   Linky 2, 5, 13
   • 2 PodolíČernohorský průsmyk
   • (3 okružní Dům hlavní nádraží)
   • (4 okružní Dům hlavní nádraží)
   • 5 Černohorský průsmykLobendava
   • 13 Staré AuticeHlavní nádraží [– Černohorský průsmyk]
   Linky 10, 11, 12
   • 10 PodhorskáÚstřední nemocnice
   • 11 Nádraží DémoniceÚstřední nemocnice
   • 12 Nádraží Západní MěstoObchodní dům Konipas
   Linky 20, 35
   • 20 Nádraží KošKomunistická
   • 35 Hlavní nádražíNádraží Koš
   Linky 30, 31, 40
   • 30 Nádraží LobendavaBabická
   • 31 MdlobanyNádraží Démonice
   • 40 RodrigorskáBabická
   Linka 32
   • 32 polookružní NovojedickáNádraží Západní Město a zpět
   Linky 33, 43, 44
   • (30 Nádraží LobendavaBabická)
   • 33 LilianinaÚstřední nemocnice
   • (40 RodrigorskáBabická)
   • 43 okružní Lilianina
   • 44 okružní Lilianina
   Linky 36, 46
   • 36 NegrellihoStátní hranice Jestřabice
   • 46 NegrellihoU Všech Martinů
   Linky 37, 47
   • 37 Nádraží JediceBezproudíKerhelník
   • 47 Nádraží JediceKerhelník a zpět
   Linky 50, 51
   • 50 K MílovicímStátní hranice Pohoří
   • 51 K MelskuČeskoslovenská