S02E05 Schizofrenické konsekvence

Údaje na této stránce vycházejí z pracovní verze epizody a nemusí odpovídat verzi scénáře zveřejněné v knižním vydání.
Schizofrenické konsekvence
Scénář
Hudba k titulkům
Rise Against: Kotov Syndrome (text)
Předchozí/následující epizoda:
Označení
S02E05
Datum událostí
1., 3. a 4. března 2011, rámec 25. října 2014
Datum vydání pracovní verze
1. května 2015

Schizofrenické konsekvence jsou šestá epizoda druhé série seriálu Ester Krejčí (16. celkově). Radkova dáda trpěla schizo­frenií a Radek se snaží vydržet trauma, které mu způsobila tím, co mu udělala. Tamara Janů poprvé složí povedenou báseň.

Shrnutí epizody

Toto byla šestá epizoda druhé série seriálu Ester Krejčí. Martin Kozel zavolal tetě Marii, požádal ji o radu a vyprávěl jí příběh Nikoly Macků alias Radka, dívky, která se do něj zamilovala.

Nikola Macků se po povodni musela přestěhovat do Západního Města a její dádě Erice se vrátily příznaky schizofrenie: slyšela hlasy, věříc, že jsou to špioni, kteří jim chtějí ublížit, a začala dělat a říkat nesmysly, aniž by si uvědomovala, co dělá. Řekla Nikole Macků, že zlikvidovala její panenku Růženku, čímž jí vyvolala trauma a prudkou nenávist. Byla hospitalizovaná a psychiatr Jan Klepeto poučil jejího partnera o schizofrenii. Když se Erika Macků vrátila z léčby, uvědomila si zrozencovu nenávist vůči sobě a spáchala sebevraždu.

Ve škole Nikolu Macků začal šikanovat drzý spolužák Tomáš Struna. Šikanu vyřešil třídní učitel, ale Nikola Macků se už nikde necítila bezpečně, tak se začala tvářit drsně a nebezpečně, aby si na ni už nikdo netroufl, a přestoupila na gymnázium Podolí II.

Astra ukazovala Mojí vinné révě náramky. Radek vysvětlil Kňourovi, že správné macho lidi netěší, ale bere si, co chce, a je ve všem nejlepší. Kňour byl s Astrou 19 sekund. Moje vinná réva se zeptala Ester Krejčí, proč je Radek tak nervozní. Ester Krejčí vyslovila hypotézu, že by mohlo jít o trauma z dětství, a vysvětlila jí rozdíl mezi traumatem a pouhým stresujícím zážitkem. Když Radek vyvěsil plakát vyhlašující soutěž „Miss Radek“, Laris se chtěl přihlásit, ale Radek ho odmítl s tím, že do své soutěže žádné jiné soutěžící nechce. Janu Zlomilovou trápilo, že si nemůže popovídat s žádným sympatickým nezadaným hetercem. Moji vinnou révu pak trápily myšlenky na její prarodiče a že možná bude mít život jako oni. Ester Krejčí ji vyslechla.

Tamara Janů přednesla Vojtěchu VerneroviEster Krejčí báseň „O drapérii z tapisérie“, kterou složila podle návodu z Horké brambory. Vojtěchu Vernerovi se báseň líbila a potvrdil Tamaře Janů, že dle jeho názoru svou básní překonala Vincenta van Gogha.

Moje vinná réva nabídla Radkovi, že by mu ráda pomohla, aby se cítil lépe. Ten ji odmítl a následující den jí napsal vysvětlující dopis. Ona se o něm nikomu nezmínila a byla na Radka hodná. On nevěděl, jak na to reagovat, ale začal pochybovat, zda je svět opravdu tak zlý, jak se mu zdá.

Martin Kozel nakonec radu nedostal, protože nebral žádné ohledy na potřeby tety Marie. V některých situacích lidského života nejsou viníci, jen oběti.

Explikace názvu

Erika Macků, Radkova dáda, trpěla schizofrenií, což zanechalo na Radkovi důsledky (konsekvence).

Postřehy a zajímavosti

  • Píseň Kotov Syndrome je míněna jako kritika válek, v nichž jsou nevinní civilisté ohroženi na životech, zažívají hladomor, bezmoc a různá traumata. Radek zažívá podobné (i když mírnější) pocity, přestože mu nic nehrozí a navenek se zdá, že se mu vlastně nic nestalo. Navíc za ně nikdo není vinen – povodeň byla přírodní katastrofa, stěhování je běžná pravomoc rodičů, a když mu dáda Erika vzala Růženku, nebyla svéprávná.
  • Ačkoliv Erika Macků zřejmě Růženku vzala, není jasné, co s ní ve skutečnosti udělala. Vzhledem k jejímu stavu to nejspíš asi sama s jistotou nevěděla.
  • To, jak si postižená schizofrenií svoje halucinace vysvětluje, je kulturně podmíněno. V minulosti to byli obvykle duchové zemřelých, dnes jsou to často démoni a temné síly, v případě Eriky Macků to byli agenti KGB. (Nicméně KGB oficiálně zanikla v roce 1991.)
  • Kdyby se Nikola Macků v té době, kdy přišla o Růženku, mohla někomu blízkému svěřit a sdílet s ním svoje pocity, mohlo se to vyřešit a nemusela zůstat traumatizovaná.

Návod z Horké brambory k sepsání básně zněl pravděpodobně nějak takto:

  1. Shromážděte určité množství slov podle plánovaného rozsahu básně (zvláště podstatných a přídavných jmen a sloves). Snažte se shromáždit slova, která končí stejnou slabikou (např. kniha a rýha).
  2. Na jeden papír roztřiďte slova podle počtu slabik (1, 2, ...) a na druhý podle koncové slabiky (-á, -ky, -vé apod.).
  3. Určete si počet slabik na verš (vhodný počet je např. 8).
  4. Určete si vzor sloky (např. AAAA, AAAB, ABBA, AABB, ABAB apod.). Ve vzoru musí být nějaké opakování a musí mít alespoň tři písmena.
  5. Skládejte slova do veršů tak, aby měl každý verš určený počet slabik a jeho koncová slabika se v rámci sloky shodovala podle vzoru sloky. (To vás omezuje při výběru posledního slova verše, ostatní slova můžete volit libovolně.) Každé slovo ze seznamů po použití vyškrtněte z obou papírů.
  6. Pokud zbude ve verši volné místo pro nějaké slabiky, doplňte tam slova jako je, jsou, byl, činí, činil, pro, může nebo další, která vás napadnou.
Obraz Vincenta van Gogha „Olivovníky“, který se nelíbil Barboře Janů.

Ukázka

Chodba gymnázia Podolí II, ráno před vyučováním. Po chodbě jde Radek s batohem na zádech a srolovaným plakátem v ruce.
Martin Kozel (m. o.): Radkovi se nelíbilo, že spolužáci ho znali takového, jaký byl předtím. Když mu bylo dvanáct let, přestoupil na gymnázium Podolí II a přesvědčil dádu, aby mu nechala ostříhat vlasy dohola. Šířil o sobě řadu lží a polopravd. Třeba tomu, že je transsexuál, věřila skoro každá. Pravdou bylo, že ho trápil růst prsů a to, že většina spolužáků vyrostla do výšky víc než on.
Radek se zastaví a opře se o stěnu. Zatne pěsti.
Martin Kozel (m. o.): Nikdo nevěděl, co a proč skrývá.
Radek se zamračí a zrychleně dýchá. Mírně se třese. Kolem projede Zorana, nevšímá si ho.
Martin Kozel (m. o.): Ve volných chvílích se mu někdy vracely vzpomínky, jako by musel prožít tu chvíli, kdy dáda Erika zlikvidovala Růženku. Nedokáže ty pocity popsat, ale bylo to prý pro něj o moc horší než vlastní smrt. Říkal si, proč raději nezlikvidovala jeho.
Radek se vzpamatuje a pokračuje v chůzi.
Martin Kozel (m. o.): Ale myslel si, že to zvládá.

Upoutávka na Horkou bramboru

Je stáří duševní choroba?
Šílení prarodiče – v Horké bramboře!