S01E07 Univerzální invence

Údaje na této stránce vycházejí z pracovní verze epizody a nemusí odpovídat verzi scénáře zveřejněné v knižním vydání.
Univerzální invence
Scénář
Hudba k titulkům
&058;&072;&090;&091;: &051;&102;&076;&080; &080;&085;&074;&072;&083;&080;&076;&099; (text)
Předchozí/následující epizoda:
Označení
S01E07
Datum událostí
10. ledna 2011
Datum vydání pracovní verze
3. července 2013

Univerzální invence je sedmá epizoda seriálu Ester Krejčí. Její děj je poměrně složitý. Hlavní dějové linie jsou: (1.) Ester Krejčí provádí v rámci týmového projektu sociologický průzkum. (2.) Vojtěch Verner montuje Vernerův stroj, který je teoreticky schopen vynalézt jakýkoliv vynález. (3.) Moje vinná réva pomáhá Janě Zlomilové s přípravou na písemnou práci z matematiky. Ke konci epizody pak ještě Moje vinná réva pomůže Ester Krejčí s psy­cho­so­ci­álním pro­blé­mem týkajícím se lidské identity.

Shrnutí epizody

Toto byla sedmá epizoda příběhů Ester Krejčí a jejích spolužáků.

Ráno se sestry Janů nemohly shodnout, zda je pro člověka důležitější škola, nebo příroda. Moje vinná réva slíbila pomoci Janě Zlomilové s přípravou na písemnou práci z matematiky. Radek se předváděl jako macho. Vojtěch Verner do třídy dopravil univerzální Vernerův stroj, teoreticky schopný vynalézt jakýkoliv vynález. Astra přišla do třídy v luxusních šatech a botách s vysokými podpatky, čímž okouzlila většinu spolužáků, ne však Ester Krejčí, která si více cení Mojí vinné révy pro její morální hodnoty. Moje vinná réva přesvědčila Ester Krejčí, aby začala pracovat na svém projektu do společenských věd. Na začátku hodiny se pak profesoru Sonetové nezdály Astřiny přezůvky s vysokým podpatkem.

O obědové přestávce Melanie Navrátil odešla za Mili. Kňour s Ester Krejčí probral indiánský kmen, kde je povoleno znásilnění. Zorana se svěřila Ester Krejčí, že sní o tom mít jiné tělo. Ester Krejčí jí však vysvětlila, že to nepovažuje za rozumné. Larisovi se nedařilo naučit se vzorce na písemnou práci a Moje vinná réva, protože se ještě chtěla věnovat Janě Zlomilové, ho zavedla k Tamaře Janů, která mu však příliš nepomohla. Vojtěch Verner pověděl Ester Krejčí, že píše povídku o scénáristovi fantasy telenovel. Nikita Král řekl nejprve Vojtěchu Vernerovi a pak Tamaře Janů vtip z binárních číslic. Ester Krejčí konstatovala, že Nikita Král má ezoterický smysl pro humor.

Sociologický výzkum Ester Krejčí byl završen rozhovorem s předsedou třídy Melanií Navrátil. Moje vinná réva pak pomohla Ester Krejčí vyřešit její psychosociální problém spočívající ve strachu ze ztráty vnitřní identity při sociální asimilaci.

Explikace názvu

Univerzální Vernerův stroj je teoreticky schopen vynalézt jakýkoliv vynález.

Postřehy a zajímavosti

  • Tato epizoda byla původně napsána jako divadelní hra pod jménem Identita abnormálních individualit, teprve později byla přepracována na řádnou epizodu. Divadelní hra se skládá ze tří dějství – první je stylizováno jako úvodní přednáška vysokoškolského kurzu „Úvod do eichlerské kultury“, kde androgynní René Petrů popisuje osnovu tohoto kurzu. Druhé dějství odpovídá úseku děje epizody před vyučováním a třetí úseku během obědové přestávky. Mezi hrou a epizodou je několik drobných rozdílů – při převodu na seriálovou epizodu byla vypuštěna role Bernarda Koniklecového a to, co někteří studenti v průběhu obědové přestávky jedí.

Ukázka

Ester Krejčí:Děkuji. Hned je mi lépe. Ale stejně mě už delší dobu trápí určitá otázka týkající se identity člověka. Můžeme to probrat?
Moje vinná réva:Jistě, jen si přisunu židli. (Přinese si od lavice Jany Zlomilové svoji židli a posadí se naproti Ester Krejčí.)
Ester Krejčí:I když se možná zdá, že na tomto gymnáziu to neplatí, tlak společnosti nutí socializujícího se člověka chovat se nepřirozeně. Člověk si osvojuje nové behaviorální vzorce jako například asertivitu, ale také nové vzorce myšlení. Nikdo se nemůže chovat ve společnosti čistě podle své přirozenosti. Člověk, který by o to usiloval, by byl v méně civilizovaných kulturách upálen, v civilizovanějších přinejmenším ostrakizován. Lidská identita se tak rozpadá na identitu vnitřní, psychologickou, která vyplývá z přirozené individuality jednotlivce, a identitu sociální, která je utvářena procesem socializace a dovršována jeho chováním ve společnosti.
Ester Krejčí:Je-li však společností jednotlivcova vnitřní identita klasifikována jako abnormální, je nucen ji skrývat. Identita abnormálních individualit je tak vytěsňována z veřejného diskurzu a dochází k jejich sociální asimilaci. Určitá míra sociální asimilace je nezbytná k zajištění soudržnosti společnosti, ale přehnaná asimilace byla v minulosti zdrojem mnohého zla. Připomeňme si přeučování leváků na praváky.
Ester Krejčí:A mě trápí otázka, zda sociálně asimilovaný člověk svoji vnitřní identitu časem neztrácí. Je to ještě ta osobnost uvnitř se svými vadami a přednostmi, kterou by společnost odsoudila, nebo je jeho identita po čase dána již jen jeho záměrně konformním chováním?
Moje vinná réva:(Chvilku přemýšlí.) A proč vás trápí zrovna tohle?

Zajímavé výroky

Astra:Ester Krejčí.
Astra:Uvažovala jste už někdy o vysokých podpatcích?
Ester Krejčí:Ano. Dobrý způsob, jak si vyvrtnout kotník. Ale znám účinnější, například kladivo.

Zorana:Stavíte ráda sněhuláky?
Ester Krejčí:(trochu sarkasticky:) Jistě - asi tak ráda jako atomové elektrárny.

Vojtěch Verner:Stejně už jsem toho chtěl pro dnešek nechat. Napadlo mě pokračování mé povídky.
Ester Krejčí:Píšete další povídku?
Vojtěch Verner:Ano. Je o scénáristovi telenovel, který potřebuje zjistit, kolik existuje kombinací postav v určitých rodinných vztazích a používá k tomu matematickou kombinatoriku.
Ester Krejčí:Hm... na vaše poměry neobvykle realistické...
Vojtěch Verner:Některé z postav jsou zamaskovaní mimozemšťané.
Vojtěch Verner:Mimozemšťané se nemohou pářit s lidmi, takže část kombinací odpadá. Někteří ale předstírají, že mohou, a každou chvíli se tam objeví metamorfomágové z Harryho Pottera, aby se mezi ně rafinovaně infiltrovali.

Upoutávka na Horkou bramboru

Pozoroval souhvězdí raka, dostal rakovinu.
Jsou nemoci přenosné dalekohledem?
Umírající astronom – v Horké bramboře!
Okradou a znásilní vaši mrtvou prababičku? Nemůžou si pomoct!
Kleptomani nekrofilové – v Horké bramboře!